Vi tror

 

Jesus døde på korset for at give alle mennesker muligheden for at omvende sig og modtage frelse.

At livets sande mening og frelse kun kan findes gennem troen på Jesus Kristus.

Bibelen har den centrale plads og vi tror at hele bibelen er Guds Ord, og at den er sandhed for enhver, som tror. 

Vision

 

Nå dem (de fortabte)

Lær dem (Guds Ord)

Træn dem (til tjeneste)

Send dem (til de fortabte)

At tjene

 

 

Jesus er det bedste eksempel vi har på en leder - Han betjente og gav sit liv for os. At være en leder betyder at tjene og at bære et ansvar for andre mennesker.

 

Vi tror på at lederskab skal være relationsbaseret og gennemsigtigt. Bibelen viser os, at menigheden ledes af ældste, som er kaldet til at stå til regnskab for sandheden og helligheden i Guds menighed. De skal være salvet og kaldet af Gud til at lede kirken, og de skal lede ved deres eksempel.

1. Peters brev 5:1-4

 Apostlenes gerninger 20:27-31

Lederskab

Kim Torp

Jill Torp

Mikael Jensen

Claus Bavnbæk

© 2018 by Bibel & Missionscentret